BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie służb dyżurnych
27.10.2017
Połączone Centrum Operacyjne Dowództwa Generalnego RSZ (PCO DG RSZ) przeprowadziło coroczne szkolenie dotyczące funkcjonowania służb dyżurnych i zarządzania kryzysowego w poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWLąd)

Głównym organizatorem szkolenia był Szef PCO DG RSZ płk Michał Rohde. Celem szkolenia było między innymi doskonalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu alarmowania, sprawozdawczo – meldunkowego oraz systemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Po zakończeniu części wstępnej, zajęcia odbywały się w dwóch panelach szkoleniowych w kompleksach koszarowych CSWLąd w Poznaniu. Panel szkoleniowy dyżurnych służb operacyjnych i służb dyżurnych pod kierownictwem płk Jacka Węcławka i panel szkoleniowy systemu zarzadzania kryzysowego pod kierownictwem płk Piotra Lisowskiego.
Podczas szkolenia dokonano weryfikacji wiedzy w kontekście nowych aktów prawnych oraz dokumentów normatywnych. Ponadto, przedstawiciele jednostek bezpośrednio podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ zapoznali uczestników szkolenia z doświadczeniami z realizacji zadań w ramach wsparcia organów administracji publicznej na przykładzie użycia Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych (WZZ), przedstawiając jednocześnie wnioski pozwalające optymalizować rozwiązania funkcjonujące w systemie zarządzania kryzysowego.
Szkolenie podsumował Szef PCO DG RSZ płk Michał Rohde podkreślając, że założone cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Jednocześnie zaznaczył, że świetna atmosfera oraz zrozumienie problemów, wyzwań i potrzeb ukierunkowały uczestników szkolenia do dalszej działalności w omawianych obszarach zadaniowych. Na zakończenie podziękował gospodarzowi - Dowódcy CSWLąd, płk dypl. Piotrowi Kriese za wzorowe wsparcie w zabezpieczeniu oraz pomoc w realizacji przedsięwzięcia szkoleniowego realizowanego przez Dowództwo Generalnego RSZ.


tekst: ppłk Andrzej Burkacki
zdjęcia: Jacek Mizgała

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych