BIP
AKTUALNOŚCI
W jeden dzień napad i pożar
09.10.2017
09.10.2017 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyły się zajęcia dotyczące zasad działania w przypadku naruszenia systemu ochrony oraz działania na wypadek pożaru.

Dynamiczne działanie na przykładzie pozorowanego napadu na wybrany element infrastruktury koszarowej przygotowali i przeprowadzili Komendant Ochrony Centrum wraz z funkcjonariuszami  Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Żandarmerii Wojskowej oraz pracownikami kwalifikowanymi SUFO. W szkoleniu uczestniczyły służby dyżurne oraz żołnierze Centrum i SPWL. Tego typu szkolenia odbywają się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych cyklicznie. W znaczny sposób przyczyniają się do poszerzenia wiedzy na temat działania służb dyżurnych Centrum w przypadku napadu lub wystąpienia zagrożenia napadem na ważne obiekty i urządzania wojskowe.

W drugiej częśći zajęć zrealizowano szkolenie przeciwpożarowe. Realizm szkolenia był bardzo duży. Zadaniem przeprowadzonego pokazu było oddać w możliwie jak najbardziej realny sposób   sytuację jaka może spotkać każdego z nas w codziennym toku służby. Dzięki tego typu szkoleniom podnoszą się umiejętności do działania w sytuacji zagrożenia, gdzie musimy zapanować nad strachem, paniką i działać zgodnie z procedurami.
Scenariusz szkolenia przewidywał pożar budynku. Błyskawicznie pojawiły się wozy straży pożarnej i karetka pogotowia z izby chorych znajdującej się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Do przyjazdu służb ratowniczych akcją kierował oficer dyżurny, zarządził szybką ewakuację, zabezpieczył teren, wystawił regulację, która kierowała jednostki gaśnicze w miejsce pożaru. Po przyjeździe straży pożarnej przekazał  jej niezbędne informacje. Ranni zostali ewakuowani a pożar ugaszono. Po omówieniu działania wszystkich zaangażowanych służb odbył się praktyczny pokaz działania przenośnych gaśnic przeciwpożarowych.


tekst: kpt. J.J
zdjęcia: Marcin Figaj

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych