BIP
AKTUALNOŚCI
Porozumienie o współpracy
23.09.2013
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu podpisało porozumienie o współpracy pomiędzy CSWL a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

20 września, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, podczas ślubowania pierwszoklasistów, wśród których byli między innymi uczniowie klas o profilu wojskowym, komendant Centrum pułkownik Piotr Kriese i dyrektor Zespołu Szkół Włodzimierz Wawrzyniak podpisali porozumienie o współpracy.
Obydwie instytucje potwierdziły wolę współdziałania na rzecz propagowania wiedzy o historii, tradycjach oręża polskiego w duchu patriotyzmu i  żołnierskich ideałów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się przede wszystkim dobrem młodzieży szkolnej strony zawarły porozumienie na czas nieokreślony. Naczelnym celem rozpoczętej współpracy jest w głównej mierze wspieranie wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii. Jednym z uzgodnień jest również koordynacja działań innowacyjnego programu edukacyjnego „Klasy licealne o profilu wojskowym” w zakresie między innymi wsparcia merytorycznego oraz szkolenia wojskowego młodzieży.

Tekst: Jacek Thomas
Zdjęcia: mjr Tomasz Kurzawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych