BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie kadetów kierunku pancernego w CSWLąd
10.08.2017
Rozpoczęto kolejny 3 miesięczny specjalistyczny kurs kadetów. Szkoleni to żołnierze którzy po ukończeniu kursu obejmą stanowiska dowódców czołgów w jednostkach wojskowych

Prowadzone w dniu 09.08.2017 zajęcia z taktyki przez  st. chor. sztab. Adama PUPINA  z grupą kierunku pancernego, tematyką  obejmowały czynności wykonywane w rejonie wyjściowym. Główny nacisk w trakcie szkolenia kierownik zajęć położył   na czynności wykonywane przez dowódcę załogi, czyli planowanie i stawianie zadań podległym żołnierzom w formie zarządzenia przygotowawczego. Kolejnym bardzo ważnym etapem była organizacja obserwacji i ubezpieczenia.
Szkoleni występowali w roli dowódcy załogi i w roli szkolonych, doskonalili nabyte wcześniej umiejętności  ( maskowanie, justowanie armaty i broni pokładowej, działanie jako dyżurny środek ogniowy) .  Działanie w rejonie wyjściowym obejmowało również współdziałanie w ramach plutonu: działanie na sygnały alarmowania w przypadku pojawienia się przeciwnika, alarmu przeciwlotniczego i pożarowego.

tekst: kpt. Janusz Jarmużek, st. chor. sztab. Adam Pupin
zdjęcia : st. chor. sztab. Adam Pupin


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych