BIP
AKTUALNOŚCI
29 czerwca w CSWLąd złożył wizytę Dyrektor Departamentu Kadr Radosław Peterman
01.07.2017
Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy, kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie oraz określa kierunki i zadania

Dyrektora Departamentu Kadr Pana Radosława Petermana przywitał Komendant Centrum pułkownik dyplomowany Piotr Kriese. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzeniem Sali Tradycji gdzie Komendant Centrum przybliżył historię i tradycje dziedziczone przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Pułkownik Kriese zapoznał gościa z historią oraz zadaniami CSWL, pokazał część bazy dydaktycznej jaką dysponuje poznańskie Centrum. Dyrektor Radosław Peterman  obejrzał pokaz możliwości szkoleniowych  systemu szkolno - treningowego „Śnieżnik”. Następnie Dyrektor Departamentu Kadr z zainteresowaniem  oglądał bazę dydaktyczno – szkoleniową dla kierowców kołowych transporterów opancerzonych Rosomak – symulator KTO Rosomak Jaskier, który  to osobiście przetestował. Wnętrze symulatora jest wierną kopia przedziału kierowcy Rosomaka z doskonałą grafiką systemu układu wizualizacji jazdy.  Całość doskonale uzupełnia efekt ruchu dzięki umieszczeniu symulatora na platformie ruchomej oraz system dźwiękowy odzwierciedlający odgłosy charakterystyczne dla poruszającego się w terenie wozu. Wizytacja poznańskiego Centrum przez  Dyrektora Departamentu Kadr Pana Radosława Petermana była doskonałą okazją do przedstawienia i wymiany poglądów na temat szkolenia. Wzajemne spotkania i wymiana doświadczeń zawsze są owocne.

Za wizytę i okazywane zainteresowanie w żołnierskich słowach podziękował Dyrektorowi Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Piotr Kriese.

Tekst i zdjęcia: kpt. Janusz Jarmużek

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych