BIP
AKTUALNOŚCI
„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…”
09.06.2017
Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z Ojczyzną i Narodem, często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia

Młodzi żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu 9 czerwca mieli swój wielki dzień, uroczystą przysięgę wojskową. W obecności swoich rodzin, bliskich i zaproszonych gości prawie 230 elewów złożyło jakże ważne przyrzeczenie.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili między innymi: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z Wicewojewodą Wielkopolski Panią Marleną MALĄG na czele, Prezes Agencji Mienia Wojskowego  Mateusz MRÓZ oraz Dyrektor Regionalnego Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu  Krzysztof DEMBIŃSKI. Weteran walk o niepodległość Rzeczypospolitej, żołnierz wyklęty, Pan Generał Brygady Jan PODHORSKI ps. „ZYGZAK”. Przedstawiciele Jednostek Wojskowych Garnizonu Poznań, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Wydziału Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Szkolenia Medycznego, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Dyrektorem Instytutu Dowodzenia Panem Pułkownikiem Jackiem NARLOCHEM na czele. Przedstawiciele prokuratury, sądów i służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej i Policji z Komendantem Miejskim Policji Panem Inspektorem Maciejem NESTORUKIEM na czele. Ksiądz Prałat Podpułkownik Wiesław OKOŃ oraz były komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki Pan Pułkownik Kazimierz STOLARSKI. Przedstawiciele uczelni wyższych, dyrektorzy instytucji i szkół współpracujących z poznańskim Centrum na czele z Prorektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Panem Doktorem Inżynierem Andrzejem BOLEWSKIM.

Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej do  NSR rozpoczęła się o godzinie 10:00 od złożenia meldunku komendantowi Centrum Szkoleni Wojsk Lądowych płk Piotrowi KRIESE. Po przywitaniu gości przed front szyku wystąpił poczet sztandarowy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych  oraz  bloki przysięgających. Komendant Centrum w swoim przemówieniu podkreślił, że przysięga wojskowa to szczególnie ważny akt dla ludzi w mundurach, znaczony dziedzictwem wieków i tradycjami oręża polskiego. – Jest to ważny etap w życiu, który należy pokonać z godnością i honorem. – powiedział Komendant CSWL. W słowach skierowanych do elewów Komendant zaakcentował, że to od nich zależy kształtowanie wizerunku wojska w społeczeństwie.

Na komendę dowódcy uroczystości przysięgający żołnierze zdjęli z głów berety, unieśli do góry prawe dłonie i powtórzyli słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, PRZYSIĘGAM!...”.

Przysięgę złożyło blisko 230 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Zaszczytem złożenia przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi elewi:
szer. elew  Rafał Nuszczyński
szer. elew  Arkadiusz Brzozowski
szer. elew  Bartosz Mioduszewski

szer. elew  Michał Tunkiewicz
 Wypowiedziane słowa roty przysięgi przyjął Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Piotr KRIESE. Po przyjęciu przysięgi przypomniał żołnierzom o randze niniejszego przyrzeczenia, o zobowiązaniach i powinnościach w służbie dla Ojczyzny.
Najlepsi spośród przysięgających odebrali wyróżnienia a ich rodzice i bliscy specjalne podziękowania za trud wychowania wspaniałych, młodych Polaków.

Uroczystą Przysięgę Wojskową uświetniły licznie przygotowane atrakcje.  Tłum zgromadzonych gości, rodzin, bliskich i przyjaciół przysięgających mógł zobaczyć dynamiczne pokazy sprawności żołnierzy, Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak oraz nowoczesny sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Centrum Szklenia Wojsk Lądowych.

Dopełnieniem wydarzenia była uroczysta defilada pododdziałów biorących udział w przysiędze oraz przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.
Po ceremonii żołnierze mieli okazję spotkać się z długo niewidzianymi bliskimi. Wszyscy elewi udali się na pierwsze przepustki. Po powrocie do Centrum czeka ich kolejne szkolenie i zgłębianie tajników żołnierskiego rzemiosła.

-

-

Tego samego dnia CSWLąd z innymi służbami zabezpieczało lądowanie śmigłowca rządowego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie. Na lądowisku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Biedrusko Pana Prezydenta  Andrzeja DUDĘ przywitał Komendant CSWLąd pułkownik Piotr KRIESE.

-

-   

tekst: kpt. Janusz Jarmużek

zdjęcia: Dorota Bogdanowicz

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych