BIP
AKTUALNOŚCI
Zawody użyteczno-bojowe 2020 w CSWL Poznań. 3 Dzień rywalizacji
05.03.2020
03.03.2020 r. w CSWL rozpoczęła się rywalizacja na zawodach pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych.

KIEROWANIE OGNIEM PLUTONU W OBRONIE W DZIEŃ
   Uczestniczą:
- 4 plutony zmechanizowane

W kierowaniu ogniem uczestniczą etatowe plutony zgodnie z kolejnością startu w danym dniu. Miejscem stawiennictwa jest rejon wyjściowy kompanii (zaprezentowany podczas rekonesansu), w którym pododdział wykonuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem plutonu do kierowania ogniem. Po zameldowaniu przez dowódcę plutonu gotowości do działania, na określony sygnał pluton zajmuje punkt oporu. Ćwiczenie w kierowaniu ogniem rozpoczyna się od zameldowania przez dowódcę plutonu kierownikowi ćwiczenia gotowości do działania (prowadzenia obrony) a poprzedzone zostaje w ramach zawodów działaniem plutonu w rejonie ześrodkowania (wyjściowym).

Konkurencja kierowanie ogniem realizowana jest w okresie dwóch dni. Dzień pierwszy – postawienie zadania przez dowódcę kompanii do obrony /rekonesans/, praca dowódcy plutonu po otrzymaniu zadania bojowego/opracowanie dokumentu rozkazodawczego/, postawienie przez dowódcę plutonu zadania podwładnym do obrony. Dzień drugi – zajęcie rejonu w celu pobrania amunicji z kompanijnego punktu amunicyjnego, zajęcie dogodnej rubieży w celu odparcia ataku (kontrataku) przeciwnika ze spieszeniem piechoty, kierowanie ogniem plutonu w obronie.
Ogólna ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona na podstawie ilości trafionych celów
w polu tarczowym z uwzględnieniem ich ważności. Za cele ważne uznaje się: figury czołgów i transporterów opancerzonych wszystkich typów, wyrzutnie ppk i wyrzutnie pocisków rakietowych, granatniki ppanc., działa ppanc., a dla pododdziałów zmechanizowanych, zmotoryzowanych i aeromobilnych dodatkowo karabiny maszynowe.
Konkurencję wygrywa pluton, który zdobędzie największą liczbę punktów ze strzelania powiększoną o przyznane punkty za wykonanie szkicu działania.
 
PĘTLA TAKTYCZNA Z WOZAMI

  Uczestniczy:
- 2 plutony zmotoryzowane

Konkurencje Pętli Taktycznej
- zajmowanie miejsca w wozach bojowych
- rozpoznawanie drogi marszu
- działanie po pokonaniu terenu skażonego
- zwalczanie śmigłowca
- zajmowanie rejonu ześrodkowania
- odbieranie sygnałów przez radio
- działanie czujki/podsłuchu
PRZECIAGANIE LINY

  Uczestniczą:
- 3 plutony czołgów

STRZELANIE SYTUACYJNE W DZIEŃ

Uczestniczą:
- 2 plutony aeromobilne

STRZELANIE Z WOZÓW BOJOWYCH W NOCY
   Uczestniczą:
- 4 plutony zmechanizowane

STRZELANIE Z BRONI RĘCZNEJ W NOCY (kbs beryl, RPG-7, km PK)

Uczestniczą:
- 4 plutony zmechanizowane


Zdjęcia: plut. Daniel Chojak (Zespół Reporterski CGDP)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych