BIP
AKTUALNOŚCI
Podsumowanie roku 2019
14.02.2020
13 lutego br., odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Komendanta CSWLąd w Poznaniu

Głównym zadaniem odprawy rozliczeniowo – zadaniowej było podsumowanie roku 2019, wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej działalności oraz postawienie zadań na kolejny rok.
Na początku spotkania swoje wystąpienie mieli zaproszeni goście tj. przedstawiciele Prokuratury w Poznaniu i Żandarmerii Wojskowej, którzy biorąc pod uwagę prowadzone sprawy omówili stan dyscypliny i charakter poszczególnych zdarzeń w mijającym okresie dotyczący żołnierzy Centrum.
W kolejnym etapie odprawy występowali szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe, bezpieczeństwo i higienę pracy, a także psycholog oraz Komendant Szkoły Podoficerskiej.
Po wysłuchaniu meldunków Komendant Centrum płk dypl. Piotr Kriese dokonał podsumowania wszystkich najważniejszych wydarzeń w 2019 roku i przedstawił wnioski z realizacji zadań. Komendant wymienił także główne przedsięwzięcia, które będą czekały CSWLąd i SPWLąd w 2020 roku.
W końcowej części odprawy wyróżnieni zostali żołnierze, którzy w podsumowaniu swojej aktywności w roku 2019 okazali się najlepsi w kategoriach: Oficer Roku, Podoficer Roku, Szeregowy Roku, Publikacja Roku, Dowódca Pododdziału Roku, Wykładowca Roku, Szef Pododdziału Roku, Technik pododdziału Roku, Instruktor Roku, Sportowiec Roku.
Puchar Komendanta Centrum we współzawodnictwie sportowym złożony na ręce dowódców otrzymali żołnierze batalionu zabezpieczenia szkolenia, wydziału dydaktycznego i ośrodka szkolenia specjalistycznego.
Po zakończonej odprawie odbyła się narada szkoleniowo – metodyczna kierowniczej kadry Centrum, na której poruszono ważne kwestie związane ze skutecznością prowadzonych szkoleń, realizacją dokumentacji szkoleniowej, a także omówiono najczęściej popełniane błędy przez instruktorów podczas realizacji zajęć.

.
Fot. Jacek Mizgała, kpt. Marcelina Kusza-Sulowska
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych