BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Centrum
30.01.2020
Od października 2019 roku do stycznia 2020 roku w CSWLąd Poznań odbywały się systematyczne treningi regionalnej Leśnej Asysty Honorowej

W związku z  zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie funkcjonowania Leśnej Asysty Honorowej w Lasach Państwowych oraz istniejącą potrzebą przeszkolenia pracowników do zadań reprezentacyjnych z zakresu musztry i ceremoniału Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zwróciła się do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z prośbą o pomoc. Centrum z Poznania po pozytywnie rozpatrzonym wniosku przystąpiło do realizacji cyklu szkoleń przygotowujących grupę pracowników z terenu poznańskiej dyrekcji do pełnienia funkcji reprezentacyjnych podczas uroczystości, w których uczestniczą przedstawiciele Lasów Państwowych.
Instruktorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych włożyli wiele zaangażowania w szkolenie „leśnych pracowników”, którzy zasługują na wielki szacunek w związku ze swoją codzienną działalnością na rzecz przyrody i polskiego krajobrazu. Po przebytym szkoleniu będą mogli godnie reprezentować Lasy Państwowe na wszelkiego rodzaju uroczystościach o charakterze regionalnym jak i krajowym.
Przedmiotowe szkolenia wpisują się w wieloletnią tradycję dobrej współpracy pomiędzy RDLP w Poznaniu a CSWL wynikającej z sąsiedztwa terenów wojskowych i leśnych. Dyrektor RDLP w Poznaniu z wdzięcznością przyjął deklarację dowódcy CSWLąd o gotowości do kontynuacji szkoleń w przyszłości w zakresie doskonalenia nabytych umiejętności, a na ostatnim spotkaniu podziękował za dotychczasową współpracę.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych