BIP
AKTUALNOŚCI
Batalion dba o wyszkolenie dowódców
24.01.2020
W dniach 21-22.01.2020 roku w batalionie odbył się kurs instruktorsko-metodyczny

Batalion zabezpieczenia szkolenia zorganizował kurs instruktorsko – metodyczny dla dowódców plutonów i drużyn. Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie dowódców (instruktorów) do organizowania i prowadzenia zajęć oraz podniesienie poziomu wiedzy, utrwalenie umiejętności jak również zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia. Kurs rozpoczął dowódca batalionu. Podczas swojego wystąpienia przedstawił między innymi analizę wyników uzyskanych w ramach oceny poziomu wyszkolenia pododdziałów w 2019 roku. W dalszej części uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z zasadami funkcjonowania systemu łączności TETRA, a następnie z zasadami prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Na koniec przemieszczono się na strzelnicę szkolną, gdzie zaprezentowane zostały możliwości realizacji zajęć z broni strzeleckiej. Kolejnego dnia omawiano podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią i sprawdzono stan wiedzy dowódców, a  na strzelnicy realizowano zajęcia na temat prowadzenia ognia do celów ukazujących się w warunkach ograniczonej widoczności oraz przedstawiono sposoby zabezpieczenia strzelań z wozów bojowych przy wykorzystaniu strzelnicy szkolnej.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych