BIP
AKTUALNOŚCI
Elewi podczas szkolenia praktycznego
24.01.2020
Żołnierze I turnusu służby przygotowawczej szkolą się na poligonie w Biedrusku

W dniu 20.01.2020 r. żołnierze I turnusu służby przygotowawczej odbyli pierwsze zajęcia praktyczne na poligonie w Biedrusku. Zajęcia na temat: „Przygotowanie żołnierza do działania na polu walki” rozpoczęto od zapoznania ćwiczących żołnierzy z warunkami bezpieczeństwa w posługiwaniu się środkami pozoracji pola walki. Kompania została podzielona na punkty nauczania, na których instruktorzy prowadzili szkolenie. Prezentowano zasady przygotowania broni i amunicji do działania oraz zasady posługiwania się bronią w czasie działań bojowych. Omawiano zasady dopasowania umundurowania i oporządzenia oraz przygotowania kamuflażu, a także przedstawiono sygnały dowodzenia. Po tej części szkolenia żołnierze marszem ubezpieczonym przemieścili się w kolejny rejon ćwiczeń. Tym razem realizowali zajęcia inżynieryjno – saperskie dotyczące wyboru miejsca i wykonania stanowiska ogniowego sposobem ręcznym do prowadzenia ognia w różnych postawach. Elewi dowiedzieli się jak budować stanowiska ogniowe, a także jak wykorzystać naturalne właściwości terenu. Podczas ostatniego zagadnienia żołnierze  wykonywali stanowiska ogniowego w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.

.

Tekst: plut. Maciej Lubański

Fot: ppor. Justyna Brzezińska, plut. Maciej Lubański

.

GALERIA ZDJĘĆ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych