BIP
AKTUALNOŚCI
Kwalifikacje do służby zawodowej
20.01.2020
15 stycznia 2020 roku w Centrum odbyły się kwalifikacje do służby zawodowej, następne już 5 lutego br.

Kwalifikacje do służby zawodowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych prowadzone są raz w miesiącu z reguły w pierwszą środę miesiąca od godziny 7.30. W głównej mierze skierowane są do żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli służbę przygotowawczą, zasadniczą służbę wojskową oraz byłych żołnierzy zawodowych, a także do funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy posiadają pożądane kwalifikacje na wakujących stanowiskach i chęci wstąpienia w szeregi korpusu szeregowych, podoficerów lub oficerów zawodowych. Obecnie do służby w Centrum poszukiwani są kandydaci posiadający prawo jazdy kategorii C, CE, D oraz osoby, które chcą podjąć wyzwanie i odbyć szkolenia na kierowcę czołgu, bojowego wozu piechoty lub KTO Rosomak.

Cieszy fakt, że trakcie ostatniej kwalifikacji pojawiło się wielu kandydatów, którzy 20 grudnia 2019 roku ukończyli służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
.

Kandydat powinien w dniu kwalifikacji posiadać ze sobą:
1.    Dowód tożsamości.
2.    Książeczkę wojskową.
3.    Prawo jazdy.
4.    Dokumenty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa poświadczające uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje.
5.    Strój sportowy.
6.    Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w teście z wychowania fizycznego.
7.    CV ze zdjęciem.
.
W ramach kwalifikacji kandydaci poddawani są sprawdzeniu poprzez:
•    wypełnienie ankiety psychologicznej (opcjonalnie rozmowa z psychologiem);
•    zdanie testu z wychowania fizycznego;
•    rozmowę kwalifikacyjną.
.

Najbliższe kwalifikacje odbywać się będą w dniu 05.02.2020 r. o godz. 7.30 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90.
.
Więcej informacji tutaj
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych