BIP
AKTUALNOŚCI
Kurs BHP
14.01.2020
14 stycznia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych rozpoczął się kurs BHP

Komendant Centrum płk. dypl. Piotr Kriese 14.01.2020 roku osobiście rozpoczął szkolenie okresowe dla pracodawców realizowane przez poznański Cykl Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnikami szkolenia odbywanego nie rzadziej niż raz na pięć lat są dowódcy jednostek wojskowych, szefowie, komendanci, dyrektorzy i kierownicy instytucji wojskowych. Szkolenie realizowana jest w wymiarze 27 godzin lekcyjnych i trwa od wtorku do piątku.

Cykl  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znajduje się w strukturze Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Powstał w 2002 r. Cykl realizuje w formie kursowej szkolenia okresowe dla pracodawców wojskowych, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i pracodawców wykonujących zadania służby bhp. Jest to jedyna komórka specjalistyczna tego typu w Wojsku Polskim, która wymienione szkolenia prowadzi dla potrzeb całych Sił Zbrojnych RP.
,
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych