BIP
AKTUALNOŚCI
Droga poligonowa
13.01.2020
Ograniczenia przejazdu przez teren poligonu wojskowego na trasie Złotniki – Biedrusko

Od ponad roku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ogranicza wydawanie i przedłużanie przepustek na przejazd po drodze wewnętrznej poligonu łączącej Złotniki z Biedruskiem. Obowiązujące ograniczenie jest związane z intensywnym szkoleniem oraz trwającą inwestycją (remont i modernizacja infrastruktury poligonowej), a także możliwością natknięcia się na przedmioty niebezpieczne tj. niewybuchy, niewypały.
W kolejnych miesiącach planowana jest intensyfikacja ograniczeń w związku z planowanym ćwiczeniem Defender Europe 20 i Anakonda 20. Po drogach poligonowych będą przemieszczały się liczne grupy i kolumny sprzętu wojskowego. Wskazanym jest, aby mieć na uwadze ryzyko korzystania z drogi poligonowej. Osoby posiadające pozwolenia na wjazd na teren poligonu proszone są o zachowanie szczególnej uwagi, a w miarę możliwości nie korzystanie z dróg wewnętrznych poligonu zwłaszcza w miesiącach marzec- maj 2020 roku.
.
Więcej informacji na http://cswlpoznan.wp.mil.pl
.

***

Zakaz wstępu na poligon jest zakazem stałym obowiązującym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Teren poligonu może być monitorowany, a zasadność przebywania osób i pojazdów na terenie poligonu będzie kontrolowana przez patrole Żandarmerii Wojskowej, Policji oraz Straży Leśnej. Osoby łamiące zakaz wstępu na poligon będą podlegały karze grzywny zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2016.207 j.t.).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych