BIP
AKTUALNOŚCI
Przyjęcie
09.01.2020
7-8 stycznia 2020 roku odbyło się wcielenie I turnusu służby przygotowawczej

Po dwóch dniach przyjmowania chętnych na szkolenie w ramach I turnusu służby przygotowawczej odbywającego się w poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych wcielono ponad 200 osób. Osoby zgłoszone i skierowane przez poszczególne WKU do Centrum stawiły się na ul. Wojska Polskiego w godzinach rannych i zostały przyjęte przez komisję. Po załatwieniu spraw personalnych i finansowych, rozmowie z psychologiem oraz wywiadzie medycznym ochotnicy odwiedzili magazyn mundurowy.
10 stycznia wszyscy przyjęci żołnierze wezmą udział w uroczystej zbiórce podczas, której odbędzie się wręczenie broni przez Komendanta Centrum płk dypl. Piotra Kriese. Szkolenie podstawowe będzie trwało do 21 lutego, a uroczysta przysięga wojskowa dla elewów będzie miała miejsce 22 lutego 2020 roku, w sobotę.

Wszystkim nowowcielonym żołnierzom życzymy wytrwałości podczas szkolenia i nauki, aby obrany cel w życiu natchnął i uskrzydlił, a zadanie podzielone na małe odcinki zostało kompletnie zrealizowane.
.
FOT. Mariusz Gutowski
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych