BIP
AKTUALNOŚCI
Rezerwiści na szkoleniu w Centrum
21.11.2019
Szkolenie żołnierzy rezerw odbywało się w terminie 12-21.11.2019 roku

12 listopada do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przybyło ponad 60 osób na rutynowe, trwające dwa tygodnie szkolenie żołnierzy rezerwy. Po adaptacji, umundurowaniu i przejściu stosownych badań żołnierze wkroczyli w etap zajęć praktycznych. Już kolejnego dnia od wcielenia uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim, podczas którego poznali budowę i zasady użytkowania 5,56 mm MSBS „Grot” oraz kbs Beryl czyli dwóch wiodących karabinków na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Podczas zajęć przygotowawczych doskonalili umiejętności celnego prowadzenia ognia i posługiwania się bronią w praktyce. W pierwszym tygodniu nie brakowało także zajęć teoretycznych, na których kadra wyznaczona do szkolenia przekazywała najistotniejszą wiedzę jaką każdy żołnierz posiadać musi. W ostatnich dniach szkolenia rezerwiści wzięli udział w zajęciach taktyczno-specjalnych min. uczyli się działania podczas różnych zdarzeń, chociażby ataku terrorystycznego. Po przeprowadzonych rozmowach żołnierze rezerwy są bardzo zadowoleni z interesowności i atrakcyjności szkolenia. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk lądowych żegnając szeregowych i kaprali podziękował za zaangażowanie i wyróżnił listem gratulacyjnym trzech Panów, którzy wzorowo realizowali zadania podczas ćwiczenia wojskowego żołnierzy rezerwy.
.
„Bardzo ważną rzeczą jest nakreślić sobie program działania, pożyteczną wyznaczyć sobie drogę, ale najważniejszą rzeczą jest dojść, albowiem o każdej metodzie stanowią nie zamierzenia – a konkretne wyniki”
H.Selye
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych