BIP
AKTUALNOŚCI
Dzień Podoficera w ostatnim kwartale 2019 roku
18.11.2019
15 listopada zorganizowano spotkanie i szkolenie podoficerów z Centrum w Poznaniu

Pod koniec tygodnia Starszy Podoficer Komendy przygotował kwartalne zajęcia dla podoficerów z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Dzień zaczął się od spotkania z Komendantem, który nakreślił zgromadzonym kierunek zmian jakie czeka ich korpus, a także szeregowych, potencjalnych kandydatów na przyszłych kaprali. Wspomniał o zadaniach jakie Centrum ma przed sobą, a także o przedsięwzięciach zrealizowanych. Zwrócił uwagę na dyscyplinę, rozwijanie swoich osobistych cech przywódczych, a także doskonalenie w zakresie sprawności fizycznej. Po spotkaniu z dowódcą odbyły się zajęcia teoretyczne z budowy, użytkowania i zasad strzelania z broni osobistej. Swoją wiedzą na ten temat podzielił się doświadczony podoficer, instruktor strzelectwa, który na swoim koncie ma niejedne wygrane zawody w tej dyscyplinie. Ostatnim punktem piątkowego spotkania była część praktyczna czyli wykonanie strzelania z broni osobistej.

Cel jaki przyświeca Dniu Podoficera został w pełni osiągnięty, udoskonalono wiedzę i umiejętności, a także integrację w korpusie.
.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych