BIP
OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

 

 

PRZEZNACZENIE

.

1. Zabezpieczenie procesu szkolenia żołnierzy zawodowych w ramach kursów doskonalenia zawodowego i rezerwy, kwalifikacyjnych na stopień, na potrzeby PKW     oraz Wojsk Obrony Terytorialnej zgodnie z przyjętym harmonogramem (szkolenie językowe, BHP, organizacyjno – mobilizacyjne i kadrowe, logistyczne, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, kierowców).
2. Zabezpieczenie procesu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów i podoficerów oraz słuchaczy Studium Oficerskiego.
3. Zabezpieczenie procesu kształcenia kandydatów na podoficerów zawodowych w tym na potrzeby WOT w etapie szkolenia specjalistycznego.
4. Zabezpieczenie procesu szkolenia kursowego dla oficerów, podoficerów i szeregowych w  specjalnościach ogólnowojskowych na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych.
5. Zabezpieczenie procesu kształcenia kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej do NSR w etapie szkolenia specjalistycznego.
6. Szkolenie Żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych w etapie szkolenia specjalistycznego.

                  

SZKOLENIE

.

W procesie szkolenia wykorzystuje się wszystkie jednostki sprzętowe oraz broń strzelecką danych rodzajów wojsk. Słuchacze przygotowywani są do służby zarówno w kraju jak i poza granicami. W procesie dydaktycznym biorą udział wykładowcy, specjaliści oraz instruktorzy wszystkich cykli szkoleniowych Centrum. Zajęcia praktyczne odbywające się w oparciu o obiekty Ośrodka Szkolenia Biedrusko charakteryzują się dynamiką oraz dużym natężeniem.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych