BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UROCZYSTOŚCI

INFORMACJA

dla uczestników przedsięwzięć i uroczystości

organizowanych przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

 

 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu może wykonywać fotorelacje lub zapisy filmowe podczas przedsięwzięć i uroczystości przez siebie organizowanych. Materiały mogą być rozpowszechniane w różnych formach za pośrednictwem m. in. stron internetowych, portali społecznościowych, publikacji, materiałów informacyjnych etc. Udział w wydarzeniu wiąże się z wyrażeniem zgody przez uczestnika na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w sposób wskazany powyżej.

 

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez CSWLąd w Poznaniu w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Komendanta CSWLąd, Zastępcy Komendanta CSWLąd lub przedstawicieli CSWLąd w Poznaniu, co związane jest z realizacją polityki informacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym publicznego prezentowania działań przedstawicieli organów administracji rządowej realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05 kwietnia 2016 r.) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. z 2002 r., Nr 4, poz. 36) oraz Decyzją nr 47/MON z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania Służby Komunikacji Społecznej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz 56).

 

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany
i rozpowszechniany
w podanych wyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się bezpośrednio po zakończonym wydarzeniu do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 86/90 pok. 020, tel. 261-575-522, lub drogą e-mail cswlpoznan.iod@ron.mil.pl w celu poinformowania o tym fakcie.

 

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu znajduje się na stronie internetowej:

http://cswlpoznan.wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych