BIP
DROGA POLIGONOWA
 
Aktualności : Droga poligonowa 2020
.
.
.
Przejazd przez teren poligonu wojskowego na trasie Złotniki — Biedrusko, Biedrusko — Złotniki

W celu wyeliminowania niebezpieczeństw w ruchu pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka Szkolenia (CSWLąd.) w m. Biedrusko, ograniczono wydawanie  i przedłużanie przepustek na przejazd drogą wewnętrzną poligonu.

Na terenie poligonu realizowane jest intensywne szkolenie. Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligon Biedrusko) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne.

Ponadto nieprzerwanie trwają bardzo rozległe remonty i modernizacje infrastruktury poligonowej, co częściowo lub całkowicie uniemożliwia przejazd.

Zakaz wstępu na poligon jest zakazem stałym obowiązującym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Teren poligonu może być monitorowany, a zasadność przebywania osób i pojazdów na terenie poligonu będzie kontrolowana przez patrole Żandarmerii Wojskowej, Policji oraz Straży Leśnej. Osoby łamiące zakaz wstępu na poligon będą podlegały karze grzywny zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2016.207 j.t.).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych