BIP
SYMBOLE

Odznaki

Zgodnie z Decyzją Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 1 października 2004 roku wprowadzono do powszechnego użytku przez żołnierzy Centrum: odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą i proporczyk.

Sztandar

W dniu 20 września 2003 roku na Placu Wolności w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania Sztandaru Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego oraz wręczenia Sztandaru Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Sztandar Centrum ufundowało społeczeństwo Wielkopolski za sprawą Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka. Sztandar poświęcił Dziekan Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej ksiądz prałat pułkownik Józef Srogosz w asyście kapelana Centrum księdza podporucznika Tomasza Paronia oraz kapelanów innych wyznań. Rodzicami chrzestnymi sztandaru są: Agnieszka Pajewska-Łaba córka ś.p. generała brygady Krzysztofa Pajewskiego ostatniego Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu i Komendanta; Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego oraz generał brygady Zdzisław Głuszczyk; ostatni Komendant; Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Komendantowi Centrum; pułkownikowi Stefanowi Filaremu sztandar wręczył Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Edward Pietrzyk.

 

Na drzewcu sztandaru umieszczonych jest 6 gwoździ upamiętniających: patrona Centrum, jednostki szkolnictwa broni pancernej, logistyki i Żandarmerii Wojskowej, daty utworzenia Centrum i wręczenia Sztandaru oraz 14 gwoździ honorowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych