BIP
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator Danych Osobowych:

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznań 102, skr. poczt. 129
tel. 261-575-230


Nieetatowy Inspektor Ochrony Danych:

st.chor.sztab. Cezary BRODOWSKI
tel. 261-575-522
cswl.iod@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych