BIP
ZASADY PRZYDZIAŁU

     Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych własz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebedących żołnierzami.

     W przypadku pozostałych uroczystości o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://kgpoznan.wp.mil.pl/pl/8.html

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych