BIP
ZASADY WSPÓŁPRACY

 Aby uzyskać stałe wsparcie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – usankcjonowane porozumieniem o współpracy – szkoła (punkt 1, 2 i 5 dotyczy także organizacji i stowarzyszeń) musi spełnić następujące warunki:
1.    promować służbę wojskową na swojej stronie internetowej, stałej wystawie tematycznej, wydawnictwach wewnętrznych itp.;
2.    zapewniać udział uczniów w uroczystościach, w tym przede wszystkim: świętach wojskowych i państwowych;
3.    rozszerzyć nauczanie historii o treści związane z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;
4.    rozszerzyć nauczanie wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
o treści związane z systemem obrony państwa;
5.    zorganizować wizytę w jednym z muzeów: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Katyńskim, Muzeum Niepodległości, Muzeum Broni Pancernej dla każdego z uczniów (jednokrotnie w czasie trwania nauki);
6.    wdrożyć do programu wychowania fizycznego realizowanego przez szkołę zajęć i dyscyplin ułatwiających przygotowanie do służby wojskowej;
7.    zorganizować w ostatnim kwartale nauki egzamin weryfikacyjny, obejmujący zakres „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”.
 
W ramach wsparcia szkoła/stowarzyszenie/organizacja może liczyć na:
1.    wydzielanie żołnierzy o wymaganych kwalifikacjach do wspierania szkoły/stowarzyszenia/organizacji w przekazywaniu wybranych treści edukacyjnych związanych z realizacją porozumienia;
2.    udostępnianie – w miarę możliwości – sprzętu, wyposażenia i obiektów znajdujących się w dyspozycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;
3.    umożliwienie udziału uczniów/członków w „Dniu Otwartych Koszar”, pokazach sprzętu i uzbrojenia, świętach wojskowych i państwowych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;
4.    umożliwienie korzystania z „Sali Tradycji” Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;
5.    umożliwienie organizowania spotkań z żołnierzami;
6.    udzielenie wsparcia podczas przygotowywania przez szkołę/stowarzyszenie/organizację przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i sportowym.

 

 

Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznym.

 

Wzór wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych